امور تعمیرات ، نگهداری و پشتیبانی فنی

این شرکت در تمامی بخش های سامانه های فرستنده های رادیویی MW  ، SW و FM  و فرستنده های تلویزیونی دیجیتال ، سامانه های حرفه ای صدا و تصویر دیجیتال ، با بکارگیری مجموعه ای از متخصصین و کارشناسان خبره این صنعت آماده ارایه خدمات نگهداری ، تعمیرات و پشتیبانی فنی می باشد.