در کنار شما هستیم برای
  • موفقیت.
  • پیشرفت.
  • در آمد بیشتر.

شرکت مهندسی فن آوری فراست ارتباط در سال ۱۳۸۲ به منظور فعالیت و ارائه راه­کار در زمینه سامانه های برودکست و پخش تجاری تلویزیونی و رادیویی، ارتباطات و مخابرات ( با سیم و بی سیم)، سامانه های حرفه ای صدا و تصویر  (دیجیتال و آنالوگ ) و همچنین کنترل و ابزاردقیق تاسیس گردید.